Uneto-VNI gaat teugels aantrekken

Dakdekker voor daklekkage

De mogelijk verplichte, strengere erkenningsregeling waarvoor brancheorganisatie Uneto-VNI momenteel pleit bij het kabinet, wordt op termijn mogelijk een voorwaarde voor het lidmaatschap. Dit betekent dat Uneto-VNI sancties gaat nemen ten opzichte van leden die het niet zo nauw nemen met fabrikantenvoorschriften omtrent installatie en onderhoud van de gehele gasinstallatie, inclusief de rookgasafvoeren.

Ledenraadpleging

De brancheorganisatie bespreekt haar plannen voor een zwaardere erkenningsregeling en de herziening van het kwaliteitsbeleid met de leden tijdens veertien regiobijeenkomsten die vanaf 8 maart plaatsvinden. Dit bleek uit een presentatie van de branchevereniging op de VSK, naar aanleiding van de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), dat koolmonoxide-ongelukken in Nederland onderzocht. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat de branche onvoldoende in staat is geweest om zelf aan kwaliteitsborging te doen. Dit voorjaar komt het kabinet met een reactie op het OVV-onderzoek, en mogelijk nieuwe voorstellen voor (verplichte) kwaliteitseisen voor installatiebedrijven die gasketels plaatsen en onderhouden.

Eén erkenningsregeling

Uneto-VNI zet ook in op één kwaliteitsregeling; op dit moment zijn er met SEI/KvINL en Sterkin nog meerdere erkenningsregelingen voor installateurs.

Meer achtergronden over de VSK leest u in vakblad Installatie en Sanitair, dat deze week verschijnt. In ons online dossier meer nieuws.

Related Posts