Zonne-energie in de lift

De zonne-energiesector in Nederland zit flink in de lift. Het afgelopen jaar werd 500 megawatt aan zonnepanelenvermogen toegevoegd, bijna 200 megawatt meer dan een jaar eerder. Het zorgde in de zonnestroomsector voor een winst van 331 miljoen euro, een groei van liefst 84% ten opzichte van 2014. In de zonnewarmtesector was de omzet ruim 13 miljoen euro en de winst 3,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse Solar Trendrapport.

 

Meer banen

De werkgelegenheid is gegroeid door de toegenomen behoefte aan zonne-energie. Het afgelopen jaar is het aantal banen in de sector met ruim 7% gestegen. Het aantal werknemers in de zonne-energiesector is daarmee gegroeid tot ruim 9000. De meeste ondernemers zien de toekomst ook rooskleurig in. 88% van de bedrijven in de zonne-energiebranche verwacht in 2016 te groeien.

Salderingsregeling

Ook de salderingsregeling komt aan de orde in het rapport. 77% van de ondervraagden in de sector wil dat deze regeling ook na 2020 wordt voortgezet. Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI, is dezelfde mening toegedaan: “Wij bepleiten voortzetting van de salderingsregeling. Als je minder voordeel hebt van de stroom die je aan het net levert, dan moet je niet opkijken als potentiële kopers afhaken. Dat moeten we voorkomen.”

Voor wie meer wil weten over de staat van de zonne-energiesector, het volledige Solar Trendrapport 2016 vindt u hier.

Related Posts