Lichtmast haalt fijnstof uit lucht

Dakvervangers, Dak Lease, Loodgietersbedrijf RDL

Een lichtmast die niet alleen de straat verlicht maar ook fijnstof uit de lucht haalt. Dat is wat de gemeente Arnhem voor ogen heeft met de zes fijnstoflichtmasten die de stad binnenkort rijk is. De lantaarnpalen worden voorzien van een door Statiqair ontwikkeld fijnstofreductiesysteem. Ziut, een installatiespecialist voor de openbare ruimte, is de leverancier van de fijnstoflichtmasten en verzorgt het onderhoud.

Schadelijk

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die, wanneer het wordt ingeademd door mens of dier, schadelijk is voor de gezondheid.  Het is zo licht dat het in principe blijft zweven. Pas als het in aanraking komt met bijvoorbeeld regen komt het op de aarde terecht, waarna het niet meer schadelijk is. Daarnaast zorgt wind ervoor dat fijnstof zich verspreid, waardoor concentratie van fijnstof afneemt.

Primeur in Nederland

Ziut is al enige jaren bezig om een systeem dat fijnstof reduceert te integreren in de straatverlichting. In Arnhem wordt nu voor het eerst in Nederland een project uitgevoerd met fijnstoflichtmasten. Door het systeem worden fijnstofdeeltjes in een straal van 6 meter rondom de mast positief geladen, waardoor ze op het geaarde oppervlak van de lichtmast landen. Uit tests is gebleken dat dit de fijnstof op windstille dagen met zeker 30% reduceert.

De Europese Unie heeft normen gesteld die de toegestane maximale hoeveelheid fijnstof per kubieke meter omschrijven.Vooral op drukke verkeerspunten en in industriegebieden is het een uitdaging om aan deze normen te voldoen.

Related Posts