“Uitfaseren geisers te traag”

Het uitfaseren van open gastoestellen in huurwoningen, zoals geisers en gashaarden, gaat te traag. Alle woningcorporaties moeten een actiever beleid gaan voeren voor vervanging, zodat binnen 2 jaar alle open toestellen uit de markt verdwenen zijn. Die oproep doet Jeffrey Mennen van Platform 31, dat het innovatieprogramma Huren met Energie aanjaagt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zie de video onder dit bericht.

Risico

Open verbrandingstoestellen stoten koolmonoxide uit als zij slecht zijn onderhouden of als er te weinig aanvoer is van verse verbrandingslucht. Er is dan sprake van onvolledige verbranding waardoor koolmonoxide ontstaat. Jaarlijks overlijden rond de 10 mensen aan CO-vergiftiging, en belanden honderden mensen in het ziekenhuis.

Honderduizenden

Volgens Mennen zijn in corporatieland, met 2,4 miljoen toestellen ongeveer een derde van alle gasaansluitingen van Nederland, nog 550.000 geisers en 280.000 gashaarden in bedrijf. “Uitfaseren is wel een thema bij corporaties, maar vaak in relatie tot regulier onderhoud of mutatie. Daar kunnen we niet op wachten.” Mennen berekent dat met de huidige snelheid van uitfasering de laatste toestellen in 2023 vervangen zullen zijn. “Ik verwacht van corporaties een beleid waarin 2017 genoemd wordt.”

Vervangen complex

Het vervangen van toestellen heeft niet alleen met daadkracht van corporaties te maken. Bewoners moeten ook willen en kunnen investeren in een nieuwe renovatie of een nieuwe ketel, die ondanks de lagere energielasten soms gepaard gaat met huurverhoging. Verder is het niet altijd technisch mogelijk met redelijke kosten een open toestel te vervangen voor een toestel met een combinatie van luchttoevoer en afvoer.

Verschillende corporaties hebben al kenbaar gemaakt werk te willen maken van uitfaseren van open toestellen. Er zijn gevallen bekend waarin corporaties zelfs de gang naar de rechter maken om bewoners te dwingen mee te werken aan een verketeling.

Related Posts