Rabobank verwacht omzetgroei installatiebranche

Installateurs, met name diegenen actief in de elektrotechniek, zullen de komende jaren weer een omzetgroei kunnen laten zien. Dit verwacht de Rabobank. De werktuigbouwkundige installateurs blijven naar verwachting daarbij licht achter maar herstellen evenwel de komende jaren. De Rabobank verwacht 2 a 2,5% omzetgroei in 2015, de jaren erna zullen eenzelfde ontwikkeling wellicht iets betere laten zien.

Na een periode van forse krimp (ongeveer 35% vanaf 2009) ziet de installatiebranche in 2014 stabilisatie van de omzet tot een beperkte omzetgroei. Renovatie en onderhoud lijkt zich licht te herstellen (+ 1,5%), met name in de utiliteitsnieuwbouw. Voor de nieuwbouw wordt in 2015 herstel verwacht, vooral in de woningnieuwbouw. In de Industrie en Infra is groei mogelijk door onder andere een toenemende installatiequote en complexiteit van het werk. Ook voor de deelsectoren energie, duurzaamheid en domotica liggen groeikansen in het verschiet. Overall een neutraal tot licht positief sentiment voor komend jaar. 

Kansen creëren
Installateurs kunnen hun brutomarge verbeteren door zich als system integrator (totaalaanbieder) in de markt te zetten. Ze zijn dan inzetbaar van advies en ontwerp tot beheer en langdurige onderhoudscontracten. Verder zijn er kansen in nieuwe business modellen voor installateurs in het aanbod van gebruiksgemak niet te betalen in een investeringsbedrag in eens maar in een gebruiksvergoeding per eenheid (tijd, energie, licht). Dit in tegensteling tot de rol van capaciteitsleverancier, waarbij de ondernemer zich vooral moet onderscheiden op prijs en efficiency
in de uitvoering. De strategische keuze voor system integrator heeft wel gevolgen voor de interne bedrijfsprocessen. Denk aan een andere personele bezetting (inzet op state of art knowhow en per saldo hogere opleidingsniveaus) en het aanleren van andere technieken. Verder kan de implementatie van BIM en LEAN leiden tot kostenbesparingen, inclusief verlaging van de nog vaak onderschatte faalkosten. Prognose voor de langere termijn is daarom gematigd positief. 

Ondernemen
Het sentiment kantelt, van negatief en overlevend naar gematigd positief. Door uitval van concurrerend aanbod en stijgende vraag uit de markt herstellen de marktprijzen zich traag. Onder de kostprijs aanbieden gebeurd minder. Groot aandachtspunt in deze markt is het volume effect van de omzet op de overheadkostendekking in de AK toeslag. Calculeren in een stijgende markt vraagt om ondernemen: verantwoord risico’s nemen met verstand van zaken en een gezonde, slanke en flexibele organisatie achter zich.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends 2015

Related Posts